ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ
08/08/2018
ເປີດບັດ UnionPay ກັບ JDB ລຸ້ນຮັບໂຊກ 2 ຊັ້ນ ...ລາຍລະອຽດ>>
02/08/2018
JDB ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ...ລາຍລະອຽດ>>
27/06/2018
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2017 ...ລາຍລະອຽດ>>

ສີ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
05/01/2018
Study Abroad Loan ...ລາຍລະອຽດ>>
05/12/2017
Wedding Loan (ເງິນກູ້ເພື່ອງານແຕ່ງ) ສຳລັບຄູ່ຮັກທືີ່ກຳລັງກະກຽມໃນງານວິວາ JDB ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນງານວິວາຂອງທ່ານ ...ລາຍລະອຽດ>>
07/11/2017
ເງີນກູ້ເພື່ອລັດຖະກອນ ...ລາຍລະອຽດ>>
ອັດຕາການແລກປ່ຽນ
Currency/Kip Bank Note
Buy
Sell
USD 8,479.00 8,519.00
THB 259.69 261.64
GBP 10,530.00 10,741.00
CAD 6,129.00 6,251.00
AUD 5,955.00 6,074.00
JPY 75.00 76.50
EUR 9,525.00 9,573.00

ວັນທີ: 16-08-2018 09:08:13  ລາຍລະອຽດ>>