ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ
13/07/2017
ແຈ້ງການປິດໃຫ້ບໍລິການສຳລັບບາງລະບບົບເປັນການຊົ່ວຄາວ ...ລາຍລະອຽດ>>
03/07/2017
ພິທີຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ການບໍລິການໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001 : 2015 ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຈາກ ອົງກອນ SGS ...ລາຍລະອຽດ>>
03/07/2017
ເປີດໜ່ວຍບໍລິການເມືອງຮຸນ ຢ່າງເປັນທາງການ ...ລາຍລະອຽດ>>

ສີ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
20/06/2017
ຊຳລະລະບົບບິນ ແລະ ຊື້ບັດຕື່ມເງິນຂັ້ນຕ່ຳ 100,000 ກີບ ຮັບໄປເລີຍເສື້ອຈາກ ETL 1 ຜືນ ...ລາຍລະອຽດ>>
12/06/2017
ໂປຣໂມຊັນ ຍີ້ມຮັບໜ້າຝົນ ...ລາຍລະອຽດ>>
12/06/2017
ເງິນກູ໊ເພື່ອລັດຖະກອນ ...ລາຍລະອຽດ>>
ອັດຕາການແລກປ່ຽນ
Currency/Kip Bank Note
Buy
Sell
USD 8,244.00 8,284.00
THB 247.55 249.41
GBP 10,437.00 10,646.00
CAD 6,201.00 6,325.00
AUD 6,313.00 6,439.00
JPY 71.00 72.42
EUR 9,407.00 9,454.00

ວັນທີ: 27-07-2017 08:56:50  ລາຍລະອຽດ>>