ບັດນັກຮຽນ - ນັກສຶກສາ

ລັກສະນະບັດ ATM:

ໃຊ້ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM, ໃຊ້ຊຳລະຄ່າສີນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ທີ່ມີກາໂລໂກ້ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາທົ່ວປະເທດ ພ້ອມຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ເມື່ອໃຊ້ຊຳລະຄ່າສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເປັນບັດ ATM ທົ່ວໄປ ທີ່ເໝາະສໍາຫຼັບສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ຕ້ອງການ ຄວາມສະດວກ ສະບາຍ ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ສ່ຽງກັບການທອນເງິນ ປະຢັດເວລາໃນການເກັບຄ່າຮຽນນໍານັກສຶກສາ ສາມາດສອບຖາມລາຍລະອື່ນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ພະແນກສູນບັດ ໂທ 021  213531 ຕໍ່ 419. 

ສິດທິປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ສາມາດໃຊ້ແທນເງິນສົດ
  • ຖອນເງິນສົດໄດ້ທີ່ຕູ້ ເອທີເອັມທຮພ ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດ 
  • ຊໍາລະຄ່າຮຽນ ຫຼື ໃຊ້ຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດຕາມຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ແລະ ສາມາດຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກບາງຮ້ານຄ້າ 5-20%. 
  • ບັດສາມາດຖອນ​​ໄດ້​ສຸງສຸດ 5.000.000 ກີບ/ມື້.

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ

  • ອາຍຸ 15 ປີຂື້ນໄປ
  • ເອກະສານໃບສະໝັກ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ
  • ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂັ້ນຕ່ຳ 50.000 ກີບ ເງິນຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ 10.000 ກີບ

»» ບັດ ID ນັກ​ສຶກສາ:

  • ​ເຮັດແບບບັດ, ອອກ​ບັດ, ສະ​ກີ​ນບັດ 10.000 ກີບ/ບັດ.
  • ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ​ລາຍ​ເດືອນ: 2.000 ກີບ​/​ເດືອນ (24.000 ກີບ/ປີ).

ໝາຍ​ເຫດ: -   ຄ່າ​ທໍານຽມບໍລິການ​ອື່ນໆ​ແມ່ນ​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ບັດ ATM General ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ