ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ...!!!
----------------------
www.jdbbank.com.la
CallCenter 1499
#jdbbank #ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ