JDB ເປີດອີກແລ້ວໜ່ວຍບໍລິການ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ວຽງຈັນເຊັນເຕີ່ ເປັນທາງການ 29-09-2017
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 29 ກັນຍາ 2017 ທີ່ສູນການຄ້າ ວຽງຈັນ  ເຊັນເຕີ້ ໄດ້ມີພິທີເປີດໜ່ວຍບໍລິການ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການເຊີ່ງເປັນໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ 50  ເປັນກ່ຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສົມບັດ ສີລິພອນວິທະຍາ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ສູນການຄ້າ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ່, ທ່ານ ສູນທອນຈັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ຂັ້ນສູງ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ  ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊາວຄ້າຂາຍຢູ່ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ຈໍານວນນື່ງ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ພິທີໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ ດ້ວຍການກ່າວຄຳຄິດຄໍາເຫັນຂອງ ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ກ່າວເຖີງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ  ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ຈະບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ທັນສະໄໝ ແບບຄົບວົງຈອນ ເພີ້ມທາງເລືອກໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນການເຮັດທຸລະກຳດ້ານການເງິນ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໃຊ້ພະລິດຕະພັນດີໆ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ນັບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໄດ້ປ່ຽນແປງຮູບແບບການບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້າມືເປັນຫຼັງມື ຊື່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານການບໍລິການ ໃຫ້ເປັນທີ່ປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າທຸ່ກລະດັບ. ໂດຍການຊີ້ນຳ ຂອງທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຜູ້ມີວິໃສທັດ ເບີ່ງກວ້າງເຫັນໄກ ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່ ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາ ທີ່ມີປະສົບການສູງ ພັດທະນາທະນາຄານ ໃຫ້ກາຍເປັນທະນາຄານ ທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ບໍລິການທຸກລະດັບຢ່າງປະທັບໃຈ, ໃນໄລຍະນື່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ນອກຈາກເປີດບໍລິການຢູ່ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ແລ້ວ ຍັງໄດ້ເປີດໜ່ວຍບໍລິການ ຢູ່ ຊ້າຍສວຍໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ ແລະຕະຫຼາດສະພານທອງ ຂ້າງໂຮງໝໍ 103 ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການ ດ້ານການເງິນ ທີ່ຄົບວົງຈອນ ແລະ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມາຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍ ສາມາດທໍາທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ , ຕາມແຜນການ ກ່ອນໝົດປີ 2017 ນີ້ JDB ກຽມເປີດເພີ່ມອິກ ຢູ່ ປໍ້ານໍ້າມັນ ປຕທ ໜອງໄຮ , ແກ້ງກອກ ເມືອງຈໍາພອນ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າເຖີງແຫລ່ງທຶນ ທີ່ໝັ້ນຄົງ  

ຈາກກນັ້ນ ໃນພິທີ ກໍ່ໄດ້ມີພິທີຕັດແຖບຜ້າ ເພື່ອເປີດໜ່ວຍບໍລິການ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ່ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ດ້ວຍການຢ້ຽມຊົມ ພາຍໃນໜ່ວຍບໍລິການ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໄປ ຄວາມອົບອຸ່ນ ແຕ່ຕົ້ນຕະຫຼອດປາຍ.