ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ App JDB YES mobile bankingໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້
ສະດວກສະບາຍ ໃນການເຮັດທຸລະກຳການເງິນ

-ສຳລັບ ios : goo.gl/eujB3b
-ສຳລັບ Andriod :goo.gl/kL22x1

(ຮອງຮັບ ios10 ຂື້ນໄປ ແລະ Android 4.4 ຂື້ນໄປ)
-----------------------------------------
#JDBYes #ພຽງແຕ່ຄິດຊິວິດກໍ່ເໜືອກວ່າ
ມີບັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງໂທ 1499