ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແຈກ iPhone X ທຸກໆເດືອນ ພົບກັບໂປຣໂມຊັນ YES FOR LUCKY ລຸ້ນຮັບ iPhone X ທັງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ +ເງື່ອນໄຂງ່າຍໆ: - ຕ້ອງມີລາຍການຈ່າຍ ຫຼື ຮັບຊຳລະສິນຄ້າຜ່ານ YES PAY (QR Code) ຫຼາຍກ່ວາ 200,000 ຂື້ນໄປ. - ສາມາດສະສົມຍອດຊຳລະສິນຄ້າໃຫ້ຄົບ 200,000 ກີບໄດ້. (ພິເສດສຳລັບລູກຄ້າດາວໂຫລດ JDB YES ຮັບບິກ JDB ທັນທີ)

----------------------------------------------------------------

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງ 19 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ #JDBYES #ປ່ຽນຊີວິດໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ