ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ບັດເອທີເອັມ ຫຼື ບັດຕ່າງໆ ຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຊຳລະຄ່າສີນຄ້າໄດ້ທີ່ຮ້ານຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຂອງ JDB
ເພື່ອລຸ້ນທ່ຽວເກົາຫຼີຟຣີ ແລະ ສະສົມມູນຄ່າການນຳໃຊ້ເພື່ຶອແລກຮັບຂອງລາງວັນ