ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ຊຳ​​ເຫນືອ.
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະຫນົນ ຜາ​ຖີ, ບ້ານ ພັນ​ໄຊ, ​ເມືອງ ຊຳ​​ເຫນືອ, ​ແຂວງ ຫົວພັນ.

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
12 ກັນຍາ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-64)-312591-2

ໂທລະສານ :

  • (+856-64)-312590

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ