ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ບູດບໍລິການສະຫວັນລີ່ເຈັນ.
ທີ່ຕັ້ງ: ບໍລິ​ເວນ​ດ້ານໃນຂອງ​ສະ​ຖານ​ທີ່ກາ​ຊີ​ໂນ​ສະຫວັນ​ເວ​ກັສ ບ້ານ ໜອງເດີນ  ເມືອງ ໄກສອນພົມ​ວິຫານ  ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
20 ຕຸລາ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-41)-252304

ໂທລະສານ :

  • (+856-41)-252309

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ