ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ຫນອງແຕ່ງ
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ໜອງໜ້ຽວ, ມ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
ວັນ​ທີ 30 ມັງກອນ 2015
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-21)-612-460-1

ໂທລະສານ :

  • (+856-21)-612-462

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ