ໃນວັນທີ 6/1/2014 ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ(JDB) ໄດ້ມອບເງິນອຸປະຖຳ ມູນຄ່າ 20,000,000 ກີບ . ໃຫ້ແກ່ສູນກວດກາ ແລະ ຄວບຄູມຢາເສບຕິດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍຸ້ໃນການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ ສູນບຳບັດສົມສະຫງ່າ. ເຊິ່ງມອບໂດຍ ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍຫານໃຫຍ່ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ພ້ອມທັງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ສາຍທອງແກ້ວດວງດີ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການ ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດນະຄອນຫຼວງ.