ບັນຊີ
​ເງິນ​ຝາກ​ສະ​ສົມ

ສະ​ສົມ​ທຶນ…​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຝັນ​ໃຫ້​ເປັນ​ຈິງ

  • ຄຸນລັກສະນະ

​​ເປັນ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ດ້ານ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຈຳ ​ແຕ່​ຄ້າຍຄື​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ຝາກ​ປະ​ຫຍັດ ທີ່​ມີ​ໄ​ລຍະ​ເວລາ​ຄົບ​ກຳນົດຄັກ​ແນ່  ຜູ້​ຝາກ​ສາ​ມາດ​ເງິນ​ໄດ້​ມື້ໜື່ງ
ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ຫຼື ຕ້ອງການ​ຝາກ​ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​. ໂດຍ​ທະນາຄານ ຈະ​ໄລ່​ດອກ​ເບ້ຍ​ໃຫ້​ຕັ້ງ​ແຕ່​ມື້​ຝາກ​ຈົນ​ຮອບ​ມື້​ຄົບ​ກຳນົດ ​ແລະ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຕົ້ນ​ທຶນ ພ້ອມ​ດອກ​
ເບ້ຍ​ເມື່ອ​ຄົບ​ກຳນົດ 2 ປີ ,​ເໝາ​ະກັບ​ທ່ານ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ບໍ່​ແນ່ນອນ

  • ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ
  1. ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສະ​ສົມ​ເງິນ​ເທື່ອ​ລະ​ໜ້ອຍ ​ເນັດ​ໃຫ້​ມີ​ເງິນ​ກ້ອນ​ໄວ້​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ອະນາຄົດ.
  2. ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ວ່າງ​ແຜນ​ທາງ​ການ​ເງີ​ນ​ໃຫ້​ກັບ​ລູກ ຫຼານ ຫຼື ບູກຄົນ​ທີ່​ທ່ານ​ຮັກ
  3. ​ໄດ້​ຮັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສູງ​ກວ່າ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຫຍັດ
  • ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ
  1. ສາມາດ​ເປີດ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ໄດ້​ທັງ 3 ສະກຸນ​ເງິນ ( ກີບ,ບາດ,​ໂດ​ລາ)
  2. ສະດວກ​ໃນ​ການ​ເປີ​ດບັນຊີ, ​ເລີ່​ມຕົ້ນ 200,000ກີບ , 50​ໂດ​ລາ ຫຼື 1,000 ບາດ
  3. ສາມາດ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໄດ້​ທັງ ຄົນ​ລາວ ​ແລະ ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

   ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ ​ໄດ້​ທີ່​ທະ​ນາ​ຄານ ຮ່ວມ​ພັດທະນາ​ໃກ້​ບ້ານ​ທ່ານ

Call center 1499  ຫຼື www.jdbbank.com.la

ທະນາຄານ ຮ່ວມ​ພັດທະນາ​  “ ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ໄປ​ພ້ອມ​ກັນ”