ແຈກໂຊກຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່
-ຝາກປະຈຳ 4 ປີ ມີສິດລຸ້ນຮັບ Toyota Prado
-ຝາກປະຈຳ 5 ປີ ມີສິດລຸ້ນຮັບ Toyota Landcruiser
------------------------------------------------------------
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໜ່ວຍບໍລິການ JDB ໃກ້ບ້ານທ່ານ
---------------------------------------------------------------
Call center 1499