JDB ແຈກຟີຣທຶນການສຶກສາ ລວມມູນ​ຄ່າ​ທັງໝົດ: 20,000,000 ກີບ

1.ໂຄງການ

 

      ໂປຣໂມຊັນ         ​​​ JDB ​ແຈກ​ຟີຣທຶນ​ການ​ສຶກສາ

2. ລາຍລະອຽດ

     - ໄລຍະເວລາ​ເລີ້ມ​ 1 / 9 /2017​

     - ສິ້ນ​ສຸດ  30 / 11 / 2017

+ ເງື່ອນໄຂໂປຣໂມຊັນ

 • ນັກ​ສຶກສາ​ຕ້ອງສະໝັກຮຽນກັບສະຖາບັນທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາກັບ JDB ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
 • ນັກສຶກສາຕ້ອງເປີດບັນຊີໃໝ່​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ 40,000ກີບ ພ້ອມອອກບັດເອທີເອັມຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດ ຈຶ່ງ​ມີ​ສິດ​ລຸ້ນ.
 • ຖ້າ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ມີ​ບັນຊີ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຝາກ​ເງິນ​ຂັ້ນ​ຕຳ່ 50,000 ກີບ ຈຶ່ງ​ມີ​ສິດ​ລຸ້ນ.

+ ຮູບແບບການຈັບລາງວັນ

 • ຕ້ອງ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກສາ​​ທີ່​ມາ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝກັບ​ທະນາຄານ​ເຮົາ​.
 • ​ເມື່ອ​ນັກ​ສຶກສາ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່​ແລ້ວ ຈະ​ໄດ້ ຮັບ​ສິດ​ໃນ​ການ​ລຸ້ນຮັບ​ລາງວັນ.
 • ທຸກ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ຈະ​ລວບ​ລວມ​ເອົາ​ລາຍ​ຊື່​ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ດຶງ​ຈາກ​ລະບົບ ມາ​ຈັບ​ລາງວັນ ​ເພື່ອ​ຫາ​ຜູ້​ໂຊກ​ດີ.
 • ການ​​ແຈກ​ລາງວັນ​ແມ່ນ​ຈະ​ຈັບ​ຢູ 2 ຄັ້ງ / ຄັ້ງ​ລະ 10 ລາງວັນ.
 • ຕ້ອງ​ມີລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ເງິນ​ຝາກ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລຍະ​ໂປ​ໂມຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
 • ການ​ຈັບ​ລາງວັນ​ແມ່ນ​ຈະ​ດຶງ​ເອົາ/ລາຍ​ຊື່ຈາກ​ລະບົບ​​ເພື່ອ​ມາ​ຕັດ​ເປັນ​ຄູ​ປອງ​ເພ່ອຈັບ​ລາງວັນ​ຫາ​ຜູ້​ໂຊກ​ດີ
 • ຈະ​ດຶງເອົາ​ການ​ເຄື​່ອນ​ໄຫວ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່ ​ແລະ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ເງິນ​ຝາກ​ໃນ​ໄລຍະ​ໂປ​ໂມ​ຊັນ ຈາກ​ລະບົບ  ຕັ້ງ​ແຕ່​ມື້​ເລີ້ມ​ຈົນ​ເຖິງ​ມື້​ສິ້ນ​ສຸດ​ໂຄງການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

+ ລາງວັນ

 • ​ແຈກ​ລາງວັນ​ທຶນ​ການ​ສຶກສາ      1,000,000 ກີບ / 20 ລາງວັນ

ລວມມູນ​ຄ່າ​ທັງໝົດ              20,000,000 ກີບ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------