ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາມອບເງິນ 100.000.000 ກີບ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ມອບໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

     ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2013 ທ່່ານ ດຣ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຕອນຮັບການເຂົ້າຢຽມຢາມຂອງ  ທ່ານ ທອງຈະເລີນ ເຄນມິ່ງມຸງຄົນ ຜູ້ອຳນວນການໃຫຍ່ ທະນາຄານ ທຮພ ໄດ້ມອບເງິນ 100.000.000 ກີບ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອຊື້ອຸປະກອນການແພດ ຈຳນວນ 80.000.000 ກີບ ເຂົ້າຊ່ວຍຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອໄຂ້ ເລືອດອອກ ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ແລະ 20.000.000 ກີບ ມອບໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງແນວລາວສ້າງຊາດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

     ດຣ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມອບໃບກຽດຕິຄຸນໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ທອງຈະເລີນ ເຄນມິ່ງມົງຄົນ ແລະ  ທ່ານ ຍັງຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈທີ່ ທຮພ ໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວມີຄົນເສຍຊີວິດແລ້ວ 9 ຄົນ ແລະ ມີຄົນໄຂ້ທີ່ເຂົ້າມາປີ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍ ແຫ່ງຕ່າງໆໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈຳນວນ 2000 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນະທົຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍຕໍ່ຊີວິດ, ການເປັນຢູ່ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງອີກດ້ວຍ.

     ປັດຈຸບັນກໍ່ຍັງມີຫຼາຍພາກສ່ວນທັງພາກລັດ, ເອກກະຊົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານການເງິນ, ວັດຖຸໃຫ້ໂຮງໝໍແຂວງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ.