ວັດຖຸປະສົງ:

ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງສຳລັບທຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳ ແລະ ຢາກສະສົມເງິນ  ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຮັກສາເງິນ ຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຖືເງິນໄປນຳເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ  ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກອັດສະຍາກຳ ຫຼື ສ່ຽງທີ່ຈະເກັບເງິນໄວ້ຢູ່ບ້ານອີກຕໍ່ໄປ, ທ່ານພຽງແຕ່ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດກັບທາງທະນາຄານ ທຮພ  ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມອຸ່ນໃຈ ທີ່ສະດວກສະບາຍໃນການ ເບີກຖອນ ຫຼື ຖອນເງີນຈາກຕູ້ ATM

ປະໂຫຍດທີໄດ້ຮັບ:

  • ສາມາດ​ຝາກ-ຖອນ​​ໄດ້​ທຸກ​ສາຂາ​ແລະ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ໄດ້​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
  • ສາ​ມາດໃຊ້​ບັນຊີ​ປະ​ເພດ​ນີ້ເປີດບັດເອທີ​ເອັມ ​ເພື່ອ​ໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ເອທີ​ເອັມ, ຊຳລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງຮູດ EDC ຂອງທຮພ, ຊື້ບັດເຕີມເງິນທຸກຊະນິດຜ່ານຕູ້ເອທີ​ເອັມ ​ແລະ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ.
  • ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ທາງ​ການ​ເງິນ.
  • ຮັບ​ດອກ​ເບ້ຍ​ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ທາງທະນາຄານໄດ້ກຳນົດ.
     

ສະກຸນເງິນຝາກ:

ສະກຸນເງິນກີບ, ບາດໄທ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກປະຢັດ ສະກຸນເງີນກີບ
ປະເພດ ທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ
ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ
ເງີນຝາກປະຢັດ 1.89 - - 0.85

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກປະຢັດ ສະກຸນເງີນໂດລາ
ປະເພດ ທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ
ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ
ເງີນຝາກປະຢັດ 1.50 - - 0.50

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກປະຢັດ ສະກຸນເງີນບາດ
ປະເພດ ທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ
ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ
ເງີນຝາກປະຢັດ 1.50 - - 0.50

ເງືອນໄຂ:

1. ວົງເງິນຝາກປະຍັດຕ່ຳສຸດຂອງແຕ່ລະສະກຸນຄື: 50,000 ກີບ, 20 ໂດລາ ຫລື 500 ບາດ