ວັດຖຸປະສົງ:

ບໍລິການ​ໂອນ​ເງິນຈາກບັນຊີຂອງທ່ານໃຫ້ຜູ້ຮັບປາຍທາງ ຮັບເງິນໃນທັນທີ ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ຂອງ​ ທຮພ ຫາ ໜ່ວຍບໍລິການຕ່າງແຂວງ ຕອບ​ສະໜ​ອງຄວາມສະດວກ​ສະບາຍໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານ ທີ່ຕ້ອງການໂອນ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ, ໂອນ​ເງິນ​ໃຫ້​ກັບ​ພີ່ນ້ອງ, ໝູ່​ເພື່ອນພຽງແຕ່ລະບຸເລກບັນຊີ ແລະຊື່ບັນຊີ ຂອງຜູ້ຮັບເງິນທ່ານ ພາຍໃນ 60 ວິນາທີ.

 

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​​ໂອ​ນ​ງ່າຍ ​ແລະ​ສະດວກ
  • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ຜ່ານ​ໜ່ວຍ​ບໍລິການທີ່ຢູ່ທົ່ວປະເທດ.
  • ຜູ້​ຮັບປາຍທາງ​​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ.
  • ຄວາມ​ປອດ​ໄພສູງ.
     

ສະກຸນເງິນຝາກ:

ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເປັນ​ສະກຸນເງິນ​ກີບ, ສະກຸ​ນ​ເງິນ​ບາດ ​ແລະ​ສະກຸນ​ເງິນ​ໂດ​ລາ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

  • ທ່ານ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ຫຼື​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ຢູ່​ ທຮພ.