ວັດຖຸຸຸປະສົງ:

   ບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານ ທີ່ມີບັນຊີ ແລະບໍ່ມີບັນຊີກັບ ທຮພ ເຊິ່ງທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນໃຫ້ກັບ​ພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່ ​ແລະ ຄູ່​ຄ້າ ຂອງ​ທ່ານທີ່​ມີ​ບັນ​ຊີ ແລະ ບໍ່​ມີ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກກັບ​ທະນາ​ອື່ນທີ່​ມີ​ຢູ່ສ​ປປລາວທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ດຽວ​ກັນ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ​ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ.
  • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​ເງິນສົດ ຫຼື​ຫັກ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານທີ່ຢູ່ ທຮພ.
  • ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນປາຍທາງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ.
  • ຄວາມ​ປອດ​ໄພສູງ.
     

ສະກຸນເງິນ​ໂອນ:

ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ, ສະກຸ​ນ​ເງິນບາດ ​ແລະ ສະກຸ​ນ​ເງິນໂດ​ລາ.

ຄ່າ​ທຳນຽມ​​ໃນ​ການ​​ໂອນຕ່າງສາຂາ

 

ໂອນເງິນຕ່າງເຂດ

ຄ່າທຳນຽມ

ກີບ

10.000 LAK

ບາດ

40 THB

ໂດລາ

1 USD