ວັດຖຸປະສົງ:

    ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນໃນ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ແລະ​ ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານໄປ​ຫາ​ບັນຊີອື່ນ​ທີ່​ເປັນ​​ບັນຊີເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດຫຼື​ ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ​ຢູ່ ທຮພ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ວ່ອງ​ໄວແລະ​ ປອດ​ໄພ​ດ້ວຍ​​ເຄື່ອງATM ຂອງ​ທະນາຄານ​ທຮພ.

 

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ສະດວກ ພຽງ​ແຕ່​ທ່ານ​ນໍາໄຊ້​ບັດ ATM ຂອງ ທຮພ.
 • ປະຢັດ​ເວລາ.
 • ໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ເສຍຄັ້ງລະ 5.000 ກີບ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM ຂ​ອງ ທຮພ ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດ.
 • ວົງ​ເງິນ​ໃນ​ການ​ໂອນພາຍ​​ໃນ​ມື້​ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ໄດ້ສູງ​ສຸດບໍ່ຈຳກັດ.
 • ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນປາຍທາງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ.
 • ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.
   

ສະກຸນເງິນ​ໂອນ

ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຮູ​ບການ​:

 • ສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ ຫາ ສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ.
 • ສະກຸ​ນ​ເງິນບາດ ຫາ ສະກຸ​ນ​ເງິນບາດ.
 • ສະກຸ​ນ​ເງິນໂດ​ລາ ຫາ ສະກຸ​ນ​ເງິນໂດ​ລາ.
   

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ:

ທຸກທ່ານທີ່ນໍາ​ໃຊ້ບັດ ATM ຂອງທະນາຄານ ທຮພ