ວັດຖຸປະສົງ:

    ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນໃນ​ບັນ​ຊີ​ຫາບັນຊີ ເຈົ້າຂອງດຽວກັນ ​ທີ່​ເປັນ​​ບັນຊີເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດຫຼື​ ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ​ຢູ່ ທຮພ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ວ່ອງ​ໄວແລະ​ ປອດ​ໄພ​

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ​ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ.
  • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​ເງິນສົດ ຫຼື​ຫັກ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານທີ່ຢູ່ ທຮພ.
  • ຄວາມ​ປອດ​ໄພສູງ.
  • ບັນຊີເຈົ້າຂອງດຽວກັນບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ
  • ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການໂອນຕ່າງບັນຊີແມ່ນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມ

ສະກຸນເງິນ​ໂອນ:

ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ, ສະກຸ​ນ​ເງິນບາດ ​ແລະ ສະກຸ​ນ​ເງິນໂດ​ລາ.

ຄ່າ​ທຳນຽມ​​ໃນ​ການ​​ໂອນຕ່າງບັນຊີ

ໂອນເງິນຕ່າງເຂດ

ຄ່າທຳນຽມ

ກີບ

10.000 LAK

ບາດ

40 THB

ໂດລາ

1 USD