ວັດຖຸຸຸປະສົງ:

   ລູກຄ້າທຸກທ່ານສາມາດໂອນເງິນດ້ວຍເລກບັດປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ຮັບປາຍທາງເຊິ່ງທ່ານຕ້ອງມີບັນຊີຂອງທຮພແຕ່ຜູ້ຮັບປາຍທາງບໍ່ມີບັນຊີກໍ່ໄດ້ ທ່ານຈະສະດວກຂື້ນໃນການໂອນເງິນໄດ້ທຸກຈຸດທີ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງທຮພທົ່ວປະເທດ.
 

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ​ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ.
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​ເງິນສົດ ຫຼື​ຫັກ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານທີ່ຢູ່ທຮພ.
 • ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນປາຍທາງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ.
 • ຄວາມ​ປອດ​ໄພສູງ.
 • ຄ່າທໍານຽມທາງທະນາຄານໄດ້ກໍານົດໃຫ້.
   

ສະກຸນເງິນ​ໂອນ:

ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ, ສະກຸ​ນ​ເງິນບາດ ​ແລະ ສະກຸ​ນ​ເງິນໂດ​ລາ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ພ້ອມ​ກັບ​ລົງ​ນາມ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ກັບ​ທະນາຄານ.
 • ປະກອບ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ໂອນ​ເງິນຕາ​ມຮູບ​ແບບ​ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳໜົດ​ໃຫ້.
 • ກໍລະນີ​ໂອນ​ເງິນ​ຈາກ​ບັນຊີ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ລາຍ​ລະອຽດ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ການປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ໂອນ​ເງິນ.
 • ກໍລະນີ​ໂອນ​ເງິນ​ສົດທ່ານ​ຕ້ອງ​​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ລາຍ​ລະອຽດ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ຟອມມອບ​ເງິນສົດ
 • ທ່ານ​ຕ້ອງ​​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ ​ແລະ​ຊັດ​​ເຈນ​ໃນ​ຟອມມ​ອບ​ເງິນສົດ​ເຊັ່ນ: ຊື່ ​ແລະ​ນາມສະກຸນ, ເລກ​ບັດປະຈຳຕົວ, ​ເລກ​ໂທລະສັບ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຜູ້ຮັບ(ຖ້າ​ຜູ້​ຮັບ​ບໍ່​ມີ​ບັນຊີ​ກັບ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ).
 • ຊື່ ​ແລະ​ນາມສະກຸນ, ​ເລກ​ບັນຊີ ​​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຜູ້ຮັບ(ຖ້າ​ຜູ້​ຮັບ​ມີ​ບັນຊີ​ກັບ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ).