ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ:

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ມີການບໍລິການດ້ານການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຊຳລະສີນຄ້າ, ຄ່າການສຶກສາ, ບໍລິການ, ຄ່າປີ່ນປົວ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ໂດຍຜ່ານເຄືອຄ່າຍທະນາຄານຕົວແທນຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໂດຍຜ່ານລະບົບ Swift ຫຼື MoneyGram ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນທົ່ວໂລກ.

ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງລູກຄ້າທີ່ຈະໂອນໄປຕ່າງປະເທດໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ໂອນເງິນໄປທຸກທະນາຄານຢູ່ຕ່າງປະເທດວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ.
 • ສາມາດໂອນເງິນໄດຫຼາຍສະກຸນເງິນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
 • ທ່ານສາມາດໂອນເງິນສົດ ຫຼື ຕັດຈາກບັນຊີເງິນຝາກຂອງທ່ານໄດ້.

1.ເງື່ອນໄຂໃນການບໍລິການ:

 • ຄົນຕ່າງປະ​ເທດ: ຕ້ອງ​ມີ​ໜັງສື​ເດີນທາງ ພອ້ມກັບ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າທີ່ຍັງບໍ່ໝົດກຳນົດພ້ອມ​ທັງ​ປະກອບແບບຟອມໂອນເງິນຂອງທະນາຄານ.
 • ສຳລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນລາວ: ຕ້ອງ​ມີບັດປະ​ຈຳ​ຕົວ ຫຼື​ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳນົດພ້ອມ​ທັງ​ປະກອບແບບຟອມໂອນເງິນຂອງທະນາຄານ.
   

2. ສະກຸນເງິນ:

ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເປັນສະກຸ​ນ​ເງິນ​ບາດ​ໄທ, ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ, ຢູ​ໂຣ, ​ໂດ​ລາ​ສິງກະ​ໂປ, ​ໂດ​ລາ​ຮົງ​ກົງ, ​

ໂດ​ລາ​ໂ​ອສ໌ຕາ​ລີ, ​ໂດ​ລາ​ກາ​ນາ​ດາ, ​​ເຢັນ​ຢີ່ປຸ່ນ, ​ປອນ​...

ຮັບເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ:

ສຳລັບທຸກທ່ານທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກກໍ່ສາມາດຮັບເງິນໂອນໄດ້ແບບງ່າຍໆ ກັບລະບົບໂອນເງິນໂດຍຜ່ານລະບົບ

Swift ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບທົ່ວໂລກໂອນສະດວກ ວ່ອງໄວ ທັນໃຈ ປອດໄພ ພຽງແຕ່ທ່ານໂອນເງິນຜ່ານ

Swift  ມາທີ ທຮພຜູ້ຮັບປາຍທາງກໍ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ທ່ານ​​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນໂອນຈາກ​​ທະນາຄານ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້​ຢ່າງວອ່ງ​ໄວ​ແລະ​ປອດ​ໄພ.
 • ເງິນທີ່ໂອນມາຈະເຂົ້າບັນຊີທັນທີ.
 • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສູງ.
 • ສາມາດ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດເພື່ອ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີທີ່ມີຢູ່ກັບທະນາຄານ.