Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-003)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: JDB-003)

ທີ່ຕັ້ງ

ທີ່ຕັ້ງຂອງດິນແມ່ນ: ບ້ານ ສີໄຄທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາຍລະອຽດ

ເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງ ເໝາະສົມການປຸກສ້າງເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໄສ ---------> ຈຸດພິກັດແຜນທີ່: 17.974132,102.562721

ແຜນທີ່ ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາ: $ 200,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,323 m²

ທີ່ຕັ້ງຂອງດິນແມ່ນ: ບ້ານ ສີໄຄທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-59557733

+856-20-77707740

+856-20-54323333

Post Enquiry