Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0025)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0025)

ທີ່ຕັ້ງ

ນາບອນ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ ໄຊຍະບູລີ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 12,500

ເນື້ອທີ່ດິນ: 35,677 m²

ນາບອນ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ ໄຊຍະບູລີ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484

Post Enquiry