Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0028)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0028)

ທີ່ຕັ້ງ

ນໍ້າຫງໍາ, ເມືອງ ແປກ ຊຽງຂວາງ

ລາຍລະອຽດ

ດິນ 01 ຕອນ ມີເຮືອນ 02 ຫຼັງ, ຂອບເຂດຊຸມຊົນ ບໍ່ໄກຈາກໂຮງຮຽນຕະຫຼາດ ເໝາະແກ່ການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ຢູ່ອາໄສ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 58,140

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,071 m²

ນໍ້າຫງໍາ, ເມືອງ ແປກ ຊຽງຂວາງ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484

Post Enquiry