Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0029)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0029)

ທີ່ຕັ້ງ

ໂພໄຊ, ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ຫົວພັນ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 69,767

ເນື້ອທີ່ດິນ: 852 m²

ໂພໄຊ, ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ຫົວພັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484

Post Enquiry