Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0030)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0030)

ທີ່ຕັ້ງ

ສົມສະໜຸກ ເມືອງ ທ່າແຂກ ຄໍາມ່ວນ

ລາຍລະອຽດ

ມີເຮືອນ 01 ຫຼັງ, ຕິດທາງຄອນກຣີດ ຂອບເຂດຊຸມຊົນ ບໍ່ໄກຈາກສຳນັກງານອົງກອນ, ບໍລິສັດ, ພາກລັດ ເໝາະແກ່ການໃຫ້ເຊົ່າ, ຢູ່ອາໄສ, ຫ້ອງແຖວ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 60,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,685 m²

ສົມສະໜຸກ ເມືອງ ທ່າແຂກ ຄໍາມ່ວນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484

Post Enquiry