Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0032)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0032)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ ຫົວເມືອງເໜືອ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ

ລາຍລະອຽດ

11 ຫ້ອງ: 2 ຫ້ອງນອນ, 5 ຫ້ອງນ້ຳ, 3 ຫ້ອງໂຖງ, 1 ຫ້ອງຄົວ, ຕິດທາງໃຫ່ຍ ຕິດກັບໂຮງຮຽນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍລິສັດ,ຄອນໂດ ແລະ ສາມາດຈັດເປັນອາຄານພານິດ ແບ່ງຂາຍເປັນລ໋ອກໄດ້

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 150,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 175 m²

ບ້ານ ຫົວເມືອງເໜືອ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484

Post Enquiry