Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0035)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0035)

ທີ່ຕັ້ງ

ຫ້ວຍຍາງຄໍາ, ນະຄອນປາກເຊ ຈຳປາສັກ

ລາຍລະອຽດ

11 ຫ້ອງ: 4 ຫ້ອງນອນ, 5 ຫ້ອງນໍ້າ 1 ຫ້ອງຄົວ, 1 ຫ້ອງໂຖງ, ເຂດຊຸມຊົນບ້ານ ບໍ່ໄກຈາກທາງໃຫ່ຍເໝາະແກ່ການໃຫ້ເຊົ່າ - ຢູ່ອາໄສ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 300,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 918 m²

ຫ້ວຍຍາງຄໍາ, ນະຄອນປາກເຊ ຈຳປາສັກ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484

Post Enquiry