Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0036)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0036)

ທີ່ຕັ້ງ

ໝື່ນຫຼວງ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນ ຈຳປາສັກ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 8,151

ເນື້ອທີ່ດິນ: 735 m²

ໝື່ນຫຼວງ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນ ຈຳປາສັກ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484

Post Enquiry