Realestate

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0039)

Land and House for Sales

ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 0039)

ທີ່ຕັ້ງ

ກາງໂຂງ, ເມືອງ ໂຂງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 2,500

ເນື້ອທີ່ດິນ: 536 m²

ກາງໂຂງ, ເມືອງ ໂຂງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484

Post Enquiry