ບັດຄູ່ຮັກ

ລັກສະນະບັດ ATM:

ໃຊ້ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM, ໃຊ້ຊຳລະຄ່າສີນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ທີ່ມີກາໂລໂກ້ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາທົ່ວປະເທດ ພ້ອມຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ເມື່ອໃຊ້ຊຳລະຄ່າສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ເປັນບັດ Premium ເຊິ່ງທ່ານສາມາດກໍານົດຮູບແບບໜ້າບັດໄດ້ຕາມໃຈທ່ານທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງບັດ ຫຼື ຮູບພາບທີ່ທ່ານປະທັບໃຈ ແລະ ຢາກເກັບໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈໍາພິເສດ ຫຼື ມອບໃຫ້ກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ໃຫ້ບັດ Couple Card  ເປັນຊື່ຮັກແທນໃຈທ່ານ ສອບຖາມເພີ້ມຕື່ມ ໂທ 021  213531 ຕໍ່ 419.

ສິດທິປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ສາມາດໃຊ້ແທນເງິນສົດ ແລະ ຖອນ​​ເງິນສົດໄດ້​ສຸງສຸດ 20.000.000 ກີບ/ມື້.
  • ຖອນເງິນສົດໄດ້ທີ່ຕູ້ ເອທີເອັມ ທຄຮ ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດ 
  • ໃຊ້ຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດຕາມຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ແລະ ສາມາດຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກບາງຮ້ານຄ້າ 5-20%. 

ຄ່າທໍານຽມ:

  • ເປີດບັດ 15.000 ກີບ/ບັດ ( 2 ບັດ 25.000 ກີບ)
  • ລາຍເດືອນ 8.000 ກີບ/ເດືອນ (96.000 ກີບ/ປີ)
  • ໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:

  • ອາຍຸ 15 ປີຂື້ນໄປ
  • ເອກະສານໃບສະໝັກ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ

ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂັ້ນຕ່ຳ 100.000 ກີບ ເງິນຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ 20.000 ກີບ