Realestate

HPH-001

ບ້ານ ໂພໄຊ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ

$ 69,767
properties

SBL-002

ບ້ານ ຈອມແກ້ມ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

$ 468,750
properties

SBL-001

ບ້ານນ້ຳປຸຍ, ເມືອງ ພຽງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

$ 50,000
properties

SBL-003

ບ້ານ ຈອມເພັດ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

$ 14,063
properties

LPB-003

ບ້ານ ຊ່າງໄຫ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

$ 50,000
properties
>>ສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ<<

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມຂາຍ