Realestate

JDB-014

ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 400,000
properties

JDB-004

ທີ່ຕັ້ງຂອງດິນແມ່ນ: ບ້ານ ນາຊອນ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 70,000
properties

HPH-003

ບ້ານ ພັນໄຊ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ

$ 46,512
properties

JDB-013

ບ້ານ ບໍ່ເຫຼັກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 50,000
properties

JDB-012

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 100,000
properties
>>ສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ<<

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມຂາຍ