ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ
04/03/2019
ປິດໃຫ້ບໍລິການເພື່ອພັກວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ວັນທີ 08 ມິນາ 2019 ...ລາຍລະອຽດ>>
26/12/2018
ແຈ້ງປິດໃຫ້ເບໍລິການເພືອກຽມປິດບັນຊີ ທ້າຍປີ 2018 ...ລາຍລະອຽດ>>
11/12/2018
ເຟິກອົບຮົມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍຍໍລິການ (10-14 ທັນວາ 2018) ...ລາຍລະອຽດ>>

ສີ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
05/01/2018
Study Abroad Loan ...ລາຍລະອຽດ>>
05/12/2017
Wedding Loan (ເງິນກູ້ເພື່ອງານແຕ່ງ) ສຳລັບຄູ່ຮັກທືີ່ກຳລັງກະກຽມໃນງານວິວາ JDB ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນງານວິວາຂອງທ່ານ ...ລາຍລະອຽດ>>
07/11/2017
ເງີນກູ້ເພື່ອລັດຖະກອນ ...ລາຍລະອຽດ>>
ອັດຕາການແລກປ່ຽນ
Currency/Kip Bank Note
Buy
Sell
USD 8,569.00 8,609.00
THB 274.85 276.91
GBP 10,914.00 11,132.00
CAD 6,074.00 6,195.00
AUD 5,934.00 6,052.00
JPY 75.00 76.50
EUR 9,562.00 9,610.00

ວັນທີ: 18-04-2019 09:23:08  ລາຍລະອຽດ>>