ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ
04/03/2019
ປິດໃຫ້ບໍລິການເພື່ອພັກວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ວັນທີ 08 ມິນາ 2019 ...ລາຍລະອຽດ>>
26/12/2018
ແຈ້ງປິດໃຫ້ເບໍລິການເພືອກຽມປິດບັນຊີ ທ້າຍປີ 2018 ...ລາຍລະອຽດ>>
11/12/2018
ເຟິກອົບຮົມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍຍໍລິການ (10-14 ທັນວາ 2018) ...ລາຍລະອຽດ>>

ສີ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
05/01/2018
Study Abroad Loan ...ລາຍລະອຽດ>>
05/12/2017
Wedding Loan (ເງິນກູ້ເພື່ອງານແຕ່ງ) ສຳລັບຄູ່ຮັກທືີ່ກຳລັງກະກຽມໃນງານວິວາ JDB ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນງານວິວາຂອງທ່ານ ...ລາຍລະອຽດ>>
07/11/2017
ເງີນກູ້ເພື່ອລັດຖະກອນ ...ລາຍລະອຽດ>>
ອັດຕາການແລກປ່ຽນ
Currency/Kip Bank Note
Buy
Sell
USD 8,539.00 8,579.00
THB 273.53 275.58
GBP 10,960.00 11,179.00
CAD 6,048.00 6,169.00
AUD 5,870.00 5,897.00
JPY 75.00 76.50
EUR 9,584.00 9,632.00

ວັນທີ: 21-03-2019 09:39:49  ລາຍລະອຽດ>>