ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ
04/03/2019
ປິດໃຫ້ບໍລິການເພື່ອພັກວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ວັນທີ 08 ມິນາ 2019 ...ລາຍລະອຽດ>>
26/12/2018
ແຈ້ງປິດໃຫ້ເບໍລິການເພືອກຽມປິດບັນຊີ ທ້າຍປີ 2018 ...ລາຍລະອຽດ>>
11/12/2018
ເຟິກອົບຮົມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍຍໍລິການ (10-14 ທັນວາ 2018) ...ລາຍລະອຽດ>>

ສີ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
05/01/2018
Study Abroad Loan ...ລາຍລະອຽດ>>
05/12/2017
Wedding Loan (ເງິນກູ້ເພື່ອງານແຕ່ງ) ສຳລັບຄູ່ຮັກທືີ່ກຳລັງກະກຽມໃນງານວິວາ JDB ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນງານວິວາຂອງທ່ານ ...ລາຍລະອຽດ>>
07/11/2017
ເງີນກູ້ເພື່ອລັດຖະກອນ ...ລາຍລະອຽດ>>
ອັດຕາການແລກປ່ຽນ
Currency/Kip Bank Note
Buy
Sell
USD 8,619.00 8,659.00
THB 281.00 283.11
GBP 10,532.00 10,743.00
CAD 6,098.00 6,220.00
AUD 5,704.00 5,818.00
JPY 77.00 78.54
EUR 9,532.00 9,580.00

ວັນທີ: 26-06-2019 09:37:50  ລາຍລະອຽດ>>