ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ມອບເງິນອຸປະຖຳ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສູນການແພດ ຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ ວັນທີ 7 ມັງກອນ 2015 ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ມອບເງິນອຸປະຖຳ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສູນການແພດ ຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນມູນຄ່າ 20,000,000 ກີບ ເພື່ອສົມທົບທຶນໃນການຊ່ວຍເຫຼຶອສູນ ຟື້ນຟູຄົນພິການ ໂດຍການມອບ ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ສີສົມພູ ບຸນຍະສານ ຮອງຫົວໜ້າສູນການແພດ ແລະ ຟື້ນຟູຄົນພິການ . ເຊິ່ງແນໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ ເສຍອົງຄະ ແລະ ພິການຫູ,ຕາ , ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບທາງອຸບັດຕິເຫດຈາກແລະ ລະເບີດ ແລະ ທ່ານ ສີສົມພູ ບຸນຍະສານ ຮອງຫົວໜ້າສູນການແພດ ແລະ ຟື້ນຟູຄົນພິການ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການມອບໃບກຽດຕິຄຸນໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ . ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ຍັງຈະສືບຕໍ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນດ້ານອື່ນໆອີກ