ໃນວັນທີ9/1/2015 ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ອຸປະຖຳໂຕະຕັ່ງນັກຮຽນ ຈຳນວນ 60ຊູດ ມູນຄ່າ 18,000,000 ກີບ ມອບໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ສີວິໄລ ເມືອງນາຊາຍທອງ