ຂ່າວດີ !! ຂ່າວດີ !!
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາເປີດໜ່ວຍບໍລິການໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ :
- ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 2 ນະຄອນປາກເຊ ວັນທີ 10/12/2018
- ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະູຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 10/12/2018
- ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ປາກຊ່ອງ ວັນທີ 12/12/2018
-----------------------------------------------------------------
ພ້ອມດ້ວຍຮັບຂອງລາງວັນໃໝ່ຂອງລາງວັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປີດບັນຊີໃໝ່ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການອື່ນໆ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ
031 215148 ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 2 ນະຄອນປາກເຊ
031 211178 ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ປາກຊ່ອງ
021 463260 ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ