ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 006)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ: ໜອງປາໃນ, ເມືອງ: ສີໂຄຕະບອງ, ບໍ່ແກ້ວ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 140,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 282 m²

ບ້ານ: ໜອງປາໃນ, ເມືອງ: ສີໂຄຕະບອງ, ບໍ່ແກ້ວ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484