Realestate

HPH-001

ບ້ານ ໂພໄຊ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ

$ 69,767
properties

CHPS-006

ບ້ານ ດົງກະໂລງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ນະຄອນຈຳປາສັກ

$ 12,000
properties

JDB-006

ບ້ານ ດົງນາທອງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 17,442
properties

CHPS-004

ບ້ານ ໝື່ນຫຼວງ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນ, ນະຄອນຈຳປາສັກ

$ 8,151
properties

HPH-002

ບ້ານ ໂພໄຊ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ

$ 69,767
properties
>>ສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ<<

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມຂາຍ