ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 013)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ: ໜອງໜ້ຽວ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 52,800

ເນື້ອທີ່ດິນ: 528 m²

ບ້ານ: ໜອງໜ້ຽວ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484