ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 016)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ: ແຈ້ງ, ເມືອງ: ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 110,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 51,827 m²

ບ້ານ: ແຈ້ງ, ເມືອງ: ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484