ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 028)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ: ດອນໃໝ່, ເມືອງ: ໄຊຍະບຸລີ ໄຊຍະບູລີ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 4,600

ເນື້ອທີ່ດິນ: 2,775 m²

ບ້ານ: ດອນໃໝ່, ເມືອງ: ໄຊຍະບຸລີ ໄຊຍະບູລີ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484