ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ (ລະຫັດ: 034)

ທີ່ຕັ້ງ

ບ້ານ: ຫ້ວຍຍາງຄຳ, ເມືອງ: ປາກເຊ, ຈຳປາສັກ

ແຜນທີ່

ລາຄາ: $ 300,000

ເນື້ອທີ່ດິນ: 918 m²

ບ້ານ: ຫ້ວຍຍາງຄຳ, ເມືອງ: ປາກເຊ, ຈຳປາສັກ

ຕິດຕໍ່ທິມງານຮັບພິຊອບ

ຄະນະ ຮັບພິຊອບ

landandhouse@jdbbank.com.la

+856-20-2215 1991

+856-20-7770 7740

+856-20-5441 8484